AVANTGARDET: Fyll Ditt Hjärta

Utan att hålla igen drar de ut på nostalgiresa i Nybro med en så popsvängig dänga att dansar man inte ryggen pucklig så är det något fel.

AVANTGARDET – Nybros Notre Dame