DEN DER HALE: Harsyra

2021-12-06 at

Långtradarlång urladdning trotsar monotonin och matar på med krautinfluerad rock som tuggar på och då är det inte långt ifrån himmelsk njutning.

DEN DER HALE – Harsyra