DEN DER HALE: Harsyra

Långtradarlång urladdning trotsar monotonin och matar på med krautinfluerad rock som tuggar på och då är det inte långt ifrån himmelsk njutning.

DEN DER HALE – Harsyra