ROME IS NOT A TOWN: Poison

Småmonotont giftig postpunkpumpande bit som tillfredställer öron vakna för rå skönhet så innehar du sådana är det bara att trycka ner playknappen.

ROME IS NOT A TOWN – Poison