DEEP TAN: Creeping Speedwells

Grym nästintill instrumental historia med varierat spel, softa temposkiftningar och avslutningsvis ett muntligt ifrågasättande med stigande verkshöjd.  

DEEP TAN – Do You Ever Ascend?