SJÖBLOM: Tape

Svartindie som med distinkta rytmer förmedlar en känsla av bortavaro från sitt eget så väldokumenterade liv vilket gillas så mycket att man vill banda det.

SJÖBLOM – Tape