MIKE EDISON AND THE GUADALUPE PLATA: The Devil Can’t Do You No Harm

En snabb bit spansk spaghetticountry förmedlar den typ av farlig blues man så gärna vill fylla öronen med när man är på väg nerför. Men även uppför.

MIKE EDISON AND THE GUADALUPE PLATA – Old Fashion Communication Blues