PASCAL: Stephen King

På sedvanligt manér gör de rå svärtad musik med spräcklig gitarr tyngd av vemod och en något rådlös lyrik. Så vad ska jag göra nu? Lyssna igen förstås!

PASCAL – Stephen King