PASCAL: Stephen King

2021-04-02 at

På sedvanligt manér gör de rå svärtad musik med spräcklig gitarr tyngd av vemod och en något rådlös lyrik. Så vad ska jag göra nu? Lyssna igen förstås!

PASCAL – Stephen King