FLAVOR CRYSTALS: Five

I en skumt belyst del av Hexhams halvstumma flum kämpar kämpar bedjande om röstens gunst i den annars mörka instrumentlådans inre vrår.

FLAVOR CRYSTALS – Hexham Abbey