JOHNNY LABELLE: XVIII

Långsamt smeksamma toner och en crooners följsamma röst ger tröst och värme som kysser mig farväl innan kollapsen som dock triumfas av kärlek.

JOHNNY LABELLE – Poseidonia