OSSLER: Rotterdam

2020-11-23 at

Om åtrå och om svek som möjlighet när mitt skepp skär genom dimman och ljudets första glimt når fram kommer rysningar och välbehag i mörkret.

OSSLER – Rotterdam