SINGAPORE SLING: Good Sick Fun With Singapore Sling

I koleldat tempo på sjuk gata tuffar de på med variationsrik monotoni som ekar av sinnesvidgande svärta och får man inte yrselglädje så är man sjuk.

SINGAPORE SLING – Sickin’ Street