METZ: Blind Youth Industrial Park

Med skrammelbrusig industriell rock öser de på och vaknar man inte av detta kan man fortsätta drömma å blindo vilket inte gör nåt då det viktiga är att höra.

METS – Blind Youth Industrial Park