MIRANDA AND THE BEAT: Such A Fool

2020-09-22 at

I en garagesoulig dänga med ett sound som låter 1960-tal lång väg blir jag helt tagen och nästan dåraktigt förälskad vilket sliter på repeatknappen.   

MIRANDA AND THE BEAT – Such A Fool