8/9 1978

8/9 1978 Dog Keith Moon, The Who´s trummis, av en överdos heminevrin, föreskrivna för att bekämpa alkoholism. En obduktion bekräftade att det fanns 32 tabletter i kroppen, varav 26 olösta. Moon hade deltagit i en fest natten innan, som arrangerades av Paul McCartney för lanseringen av filmen ”The Buddy Holly Story”.

THE WHO – The Ox