THE ICEBERGS: Ocean Liner

THE ICEBERGS Ocean Liner MiniMed cello, trummor och sång förmedlar de mystiskt spelad jazzifierad rock med soft skönt sound som bör attrahera folk längs många kusterlinjer oavsett om man förstår det eller ej.

THE ICEBERGS – Ocean Liner