THE DUNTS: Learn

THE DUNTS Learn MiniUtan några egentliga anmärkningar får man kanske erkänna det som punkrock att digga ändå och tycker man det är för bra får man väl lära av sina misstag…

THE DUNTS – Learn