THE DOGS: Before Brutality

THE DOGS Before Brutality MiniActionfylld rock’n’roll man kan rådigga och är man inte på humör för det är allt ändå möjligt och då kanske man uppskattar närvaron vid födseln av en sång i alla fall.

THE DOGS – At The Birth Of A Song