MATTIAS ALKBERG: Till Förruttnelsen

MATTIAS ALKBERG Till Förruttnelsen MiniUtan stagnation kan lyrik tonsatt med vällustigt sound det inte stormar om ge den gyllene ro de svartklädda och förskjutna eftersöker för smärtlindring då gardiner inte räcker.

MATTIAS ALKBERG – Till Förruttnelsen