TOY: Fast Silver

2016-08-12 at

TOY Fast Silver MiniGenom skuggdränkta ridåer framträder de med orgeltoner och slingrig gitarr i midtempo och når därmed ljudligt silver som är bättre än tyst guld.

TOY – Fast Silver