THE BLACK TAMBOURINES: Domino

THE BLACK TAMBOURINES Domino MiniSom en bricka bland andra faller jag för den mörka och postpunkiga garagerock de ger mig och i skrammelgillares öron är det ren njutning.

THE BLACK TAMBOURINES – Domino