THE PARROTS: I Did Something Wrong

THE PARROTS I Did Something Wrong MiniSurf, garage och punk med känsla i en härlig blandning, ger med sångarens lite hesa röst en skön ofelbar tanke om att de har alla rätt.

THE PARROTS – I Did Something Wrong