THE LITTLE FLAMES: The Day Is Not Today

2016-05-06 at

THE LITTLE FLAMES The Day Is Not Today MiniTio år gammalt original uppvisar en slags gitarrpop med rejäl sötma i framförandet och trots gitarrattacker blir det bara snällt. Men snällt är bra.

THE LITTLE FLAMES – Put Your Dukes Up John