THE DON DARLINGS: Speed Of Light

THE DON DARLINGS Speed Of Light MiniGenom rökridåer behövs brinnande ögon för att se, så jag följer den mörka rösten med ljusets hastighet, men mitt ljus är av stearin och står still.

THE DON DARLINGS – Speed Of Light