INDEX FOR WORKING MUSIC: Wagner

Mystiskt viskande pratsång i en lugn bit med flera ljudligt olika infall som smyger sig på i bakgrunden och får helheten att bli komplett. Mörkt och grymt.

INDEX FOR WORKING MUSIC: – Wagner