PACKS: WOAH

Med akustisk stämma och gitarr förmedlas denna avskalat älskvärda bit som med så små medel kan sätta hjärtan i brand eller låta smärtan tillta.

PACKS – Who Will It Be