SPLIT SYSTEM: Vol.1

Med skönt driv och en attitydstark röst går det att rocka loss så att varje kroppsdel i lyssnaren börja röra sig i takt och digga hejdlöst ända till slutet.

SPLIT SYSTEM – The End