THE TOXICS: Dirty Little Cigarette

Skönt skitig garagerock om att göra en helomvändning i livet medveten om att det som komma skall i alla fall inte kan bli värre än det förgångna.

THE TOXICS – Dirty Little Cigarette