THE SWEET KILL: Darkness

Har du en dragning till mörker kan en gnista tändas då skuggan som uppstår ger en fingervisning åt rätt håll istället för att vilseleda dig musikaliskt…

THE SWEET KILL – Darkness