DRUIDS: Shadow Work

Med mystik, svärta och mässande sång paralyserar de mig så jag blir ett med musiken och om det är dåtid, nutid eller framtid spelar ingen roll. Jag diggar.

DRUIDS – Traveller