STRAW MAN ARMY: SOS

2022-05-03 at

Med avigt sound och slagordsmässig pratsång gör de alternativpunk man kan fuldansa till medan mänskligheten går vidare, fast att de borde lyssna.

STRAW MAN ARMY – Human Kind