HJELLE: Arbetsförmedlingen Ringde

Svängig rock med vardagsrealistisk lyrik och har man inte förstått storheten i det bör man lyssna igen och igen för detta är grymt och duger på alla sätt.

HJELLE – Arbetsförmedlingen Ringde