TESS PARKS: Happy Birthday Forever

2022-01-27 at

Skönt svajig poppärla i långsamt tempo fångar en melankoliskt behaglig känsla då hoppet att någon ska ta en härifrån ökar och musiken överväldigar.

TESS PARKS – Happy Birthday Forever