THE CHUCK NORRIS EXPERIMENT: This Will Leave A Mark

2021-08-13 at

Actionfyllt beat och en enkel refräng dödar min tid och omedelbart börjar fötterna stampa, händerna trumma, skallen skalla och visst gör de avtryck.

THE CHUCK NORRIS EXPERIMENT – This Will Leave A Mark