FRAUDS: Ships

Trumfrisk alternativrock som söndrar fiskesamhällen i denna bit om en utomståendes påverkan och påverkas du med så digga och tugga i dig…

FRAUDS – Ships