PINK MILK: Blue Eyes (River Of Glass)

Som i en magisk illusion vaknar jag efter att ha sett ljudligt mysiga skotittarsekvenser medan skymning tilltagit. Precis som mitt nickande leende.

PINK MILK – Blue Eyes (River Of Glass)