THE GLUTS: Eat Acid See God

I en mumsbit där tungt gungande varvas med punkig monotoni och flera tempoväxlingar hörs även postrockig shoegaze varav gud känns nära.

THE GLUTS – Eat Acid See God