OSSLER: Svarta Svan

I sakta mak seglar jag iväg efter kolsvärtad last i kölvattnet av Kapten Osslers tonkonst och den är inte fjäderlätt tänker jag och ler för mig själv…

OSSLER – Svarta Svan