HONSHU WOLVES: Cosmic Creature Capture

I en soft spacebluesig bit låter jag utan fruktan benen ryckas med i en rökdimmig svängom i medeltrögt tempo som sen blir nickdiggande brusdans.

HONSHU WOLVES – Won’T Let Fear In