THE MAHARAJAS: Moody Garage Series

2021-02-25 at

Genom mjuka svängar blir det både skönsång med känsla och älskvärt vibrato till skönt vemodigt garagepoppiga instrument jag kan leva utan. Men vill inte.

THE MAHARAJAS – I Can Live Without You