KATTHEM: Jag Hör En Röst

Känner man ett inre kaos och en viss förtvivlan finns en hoppfull möjlighet att denna punkpop kan fylla en funktion som tröst då samhörighet uppnås.

KATTHEM – Jag Hör En Röst