THE LEMONS: Gummy Worm

Till en skönt allsångsvänlig dänga i garagepopstil hasar jag mig masklikt fram likt det smidiga kylskåp jag känner mig som medan refrängen klibbar sig fast.

THE LEMONS – Gummy Worm