FALSE HEADS: Twenty Nothing

Att välja alternativrock med punkstänk återanvänt och förnyat efter att ha hört det värsta blir enkelt då vi gärna stannar i mörker och går på den linjen…

FALSE HEADS – Twenty Nothing