ELIAS BLACK: Way Down

Efter att ha passerat krönet är det nerförsbacke till tonerna av tungt sotade instrument men även om det är mörkt glimtar det till ibland och då vänder det.

ELIAS BLACK – Way Down