DEGURUTIENI: Dark Mondo

2020-12-23 at

I skumrasket bakom världens bakgård hördes svängigt mörker kompat av ringklocka och stråke medan trollbindande besvärjelser västes. Grymt!

DEGURUTIENI – Nikolaschka