DEGURUTIENI: Dark Mondo

I skumrasket bakom världens bakgård hördes svängigt mörker kompat av ringklocka och stråke medan trollbindande besvärjelser västes. Grymt!

DEGURUTIENI – Nikolaschka