FLYING MOON IN SPACE: Flying Moon In Space

Upplöst av min egen extas då jag efter mörkrets intrång hört denna hypnotiskt kusliga musik positivt störd av skumma ljudinslag som kompletterar min njutning.

FLYING MOON IN SPACE – Steam Water Solid