CHERRY PICKLES: The Juice That’s Worth The Squeeze

2020-10-23 at

Med slutna ögon hör jag garagerock som tjusar mig med en dragningskraft så stark att jag skulle kunna svälja min stolthet om de skrev i min lilla svarta bok.

CHERRY PICKLES – Little Black Book