THE VACANT LOTS: Departure

Efter avklarad avgång hörs psykedeliskt pumpande nattelektronisk postpunk så rökig att dimridåerna inte lagt sig förrän väntan på att höra den igen börjat.

THE VACANT LOTS – Departure