HENRIK PALM: Poverty Metal

Förkrossande tung svart rock med förödande tongångar som avnjuts medan förstörelsen blir förströelsen och då är det bara att ge sig hän…

HENRIK PALM – Destroyer