FRANKIE AND THE WITCH FINGERS: Monsters Eating People Eating Monsters…

Tuff garagerock där framtid kombineras med dåtid och ekar i örat på ett skönt sätt varav man undrar var man har sin verklighet innan man diggar vidare.

FRANKIE AND THE WITCH FINGERS – Where’s Your Reality?