GULA BLEND: Va Ifred

GULA BLEND Va Ifred MiniI mina egna drömmars land kan jag va ifred och lyssna på Gula Blend hela dagen

och sedan fortsätta så tills jag vaknar eller musiken tystnar.

GULA BLEND – Va Ifred